Заседания Комитета

X

комн. 808 А, 10:00

(в режиме видеоконференции)

комн. 808 А, 10:00

(в режиме видеоконференции)

комн. 808 А, 10:00

10:00, комн. 808 А

комн. 808 А, 10:00

10:00, комн. 808 А

комн. 808 А, 10:00

комн. 808 А, 10:00

10:00, комн. 808 А 

10:00, комн. 808 А

зал 808 А, 10:00

7 октября 2019 года

комн. 808 А 10:00

зал 808 А 10:00

зал 808 А, 10:00

зал 808 А, 10:00

зал 808 А, 10:00

зал 808 А, 10:00

зал 808А, 10:00

зал 808 А, 10:00

зал 808А, 10:00

зал 802 (белый зал), 15:00

зал 808 А, 10:00